Sonntag, 6. Januar 2019

I tak przepełniam, na zawsze, całą Egzystencję,
moim pochodzeniem kosmiczna Inteligencja.
Przenikam wszystkie substancje,
miękkie lub twarde, słodkie lub ostre.
Avadhutagita 2.8
Karl: Po co ta kolekcja drogocennego zrozumienia i głębokiego wejrzenia? Dla tego kim-jesteś nie jest to więcej warte niż pierd na wietrze. Śmierdzi chwilę i mija.To małe Ja jest jak pierd, który wypuszcza Absolut. Ten pierd śmierdzi chwilę i mija. Ten pierd śmierdzi 50, albo 80 lat, ale ten śmierdziel, który jest tylko przemijającym smrodem, zniknie któregoś dnia. Ten brak gustu, ta bezwonność twojej natury, która jest punktem wyjścia wszystkich przelotnych zapachów i dlatego przez wszystkich śmierdzących śmierdzieli jest tworzona, to bezguście, nie może być nigdy w tym posmakowane. Ty jesteś tym bezguściem. Wszystko, czego smakujesz, temu smakującemu - jest smakiem. Wszystko, czego smakujący smakuje, w porównaniu do tego czym-jesteś, jest gorzkie.
Z tego powodu będzie powiedziane, że Ty jesteś słodkością. Wszystko, czego smakujący smakuje, w porównaniu z bezguściem, którym jesteś, jest gorzkie. Nigdy nie może być samemu posmakowane. To jest to absolutne bezguście, ten absolutny smak nieobecności kogoś, kto trochę, albo nic nie smakuje, ta słodkość twojej natury. Jesteś sam słodkością. Jednak nigdy jej nie doświadczysz, gdyż wszystko, czego doświadczasz, jest z drugiej ręki. Jest tylko gorzkość.W porównaniu do tego kim jesteś, jest gorzkie. Gdyż wszystko jest polem gorzkości, to całe samourzeczywistnienie jest gorzkie, w porównaniu do słodkości, którą ty jesteś. Każde doświadczone mgnienie oka, jak np.łyk kawy, wszystko jedno co, zachód słońca, to wszystko nie jest pięknością, tylko odbłyskiem piękności.
Ten odbłysk nie różni się od niej, ale ta Piękność, którą jesteś, dzięki Bogu, nie może być przez jakąkolwiek refleksję doświadczona. Więc delektuj się tym. Kosztuj tego, że siebie, w sobie i poprzez siebie nie możesz i nie musisz delektować. I ta Radość, którą jesteś, nie może być, poprzez jakiekolwiek doświadczenie, znaleziona, lub zgubiona.
May it be as it is
Niech będzie tak, jak jest
Karl Renz
"Pierwsze i ostatnie"

Dienstag, 11. Dezember 2018

SATGURU jest większy niż wszystko inne, nawet niż BÓG.
SATGURU jest PRAWDĄ-UWAŻNOŚCIĄ-SZCZĘŚCIEM,
i jest jak słońce:
Nie potrzeba więcej  żadnej pochodni, żeby widzieć.


Gdyż nie rozumiesz mowy JAŹNI,
manifestuje się SATGURU jako GURU na zewnątrz.
Gdy wierzysz, że masz ciało,
potrzebujesz jakiegoś NAUCZYCIELA z jakimś ciałem.
Zostań przy tym ŚWIĘTYM, który daje ci SPOKÓJ.
Jest jak drzewo dające cień, na pustyni Samsary.

Ten GURU jest Rzeźnikiem Ego-Owieczki.
Jego obowiązkiem jest powiedzieć ci "JESTEM W TOBIE",
i dać ci pewność,
że EGZYSTENCJĄ-ŚWIADOMOŚCIĄ-SZCZĘŚCIEM jesteś.

Każdy PRAWDZIWY NAUCZYCIEL ci powie:
"Spójrz do WEWNĄTRZ, tam nie ma żadnej różnicy
pomiędzy tobą, JAŹNIĄ i tym GURU."

Ten GURU pokazuje SKARB,
który od zawsze TUTAJ jest.


H.W.L. Poonja (Papaji)
"Takoż rzecze Papaji
Proza i poezja tańczącej pustki."

Samstag, 2. Dezember 2017

JAŹŃ jest tym SADGURU,
dostajesz pomoc od WEWNĄTRZ
TUTAJ JEST twój prawdziwy PRZEWODNIK,
TUTAJ JEST cała MĄDROŚĆ i cała WIEDZA,
jednak z powodu twoich zmartwień nie możesz tego zobaczyć.
TEN SADGURU JEST WE WNĘTRZU,
Medytuj tylko na TO.
Trzymaj się tylko JAŹNI, gdy opadasz,
sięgniesz po coś innego, to umrzesz.
PRAWDZIWYM NAUCZYCIELEM JEST JAŹŃ,
wszystko inne wskazuje na JAŹŃ.
Nie trzymaj się niczego, co z pięciu elementów się składa.
GURU nie ma ciała, widocznego, ani niewidocznego.
Nie bądź uzależniony od jakiegokolwiek ciała, one są tylko palcami, wskazującymi na PRAWDĘ!
GURU jest twoją, własną JAŹNIĄ, nie EGO-JAŹŃ,
lecz JAŹŃ, TU i TERAZ.
Odsuń formę GURU z powrotem,
a zostanie tylko to NAJWYŻSZE.
„Takoż rzecze Papaji.
Proza i poezja tańczącej pustki.”

Donnerstag, 5. Oktober 2017

Nic się nigdy nie zdarzyło, nic się nigdy nie zdarzy.
Zawsze byłeś doskonałą MIŁOŚCIĄ i POKOJEM.
To co się zmienia nie jest RZECZYWISTE,
a to co jest RZECZYWISTE, nigdy się nie zmienia.
Ty jesteś tą TAJEMNICĄ, tą CZYSTOŚCIĄ,
z dala od zmiany i opisu.
A jednak dotknąwszy to „Ja”, zaplamiasz się dumą.
To Ja, zrodzone z wysiłku Ego,
nie jest tym RZECZYWISTYM JA.
TO PRAWDZIWE JA wie, że wszystko
jest moim odbiciem, moją projekcją.
Po prostu wiedzieć „ja jestem JA JESTEM”, jest bezwysiłkowe,
jest medytacją, jest SAHAJA, naturalnym stanem BYTU.
SZCZĘŚCIE jest WEWNĄTRZ.Ty jesteś tym.
PRAWDA jest WEWNĄTRZ. Ty jesteś tym.
PIĘKNOŚĆ jest WEWNĄTRZ.Ty jesteś tym.
MIŁOŚĆ jest WEWNĄTRZ.Ty jesteś tym.
BÓG żyje w tobie,
a ty żyjesz w BOGU.
Zdecyduj się: "Ja jestem JAŹNIĄ, ja jestem PRAWDĄ,
jestem BOGIEM; jestem ŁASKĄ".
wtedy nie będzie żadnego cierpienia.
„Takoż rzecze Papaji.
Proza i poezja tańczącej pustki.”

Donnerstag, 6. April 2017


Jestem OCEANEM i wszystkie widoczne formy
są moimi falami, które na mnie tańczą“, to jest WIEDZA.

OCEAN nic nie traci, gdy fale się unoszą,
gdy opadają, OCEAN nic nie zyskuje.

Tak, jak fale igrają, tak gra też OCEAN.
Jestem OCEANEM, jestem wodą, jestem falą;
Rozdzielenia pomiędzy wodą
i oceanem i falą, być nie może !

Nie ma żadnych różnic, żadnych zakłóceń,
żadnego, który mógłby zostać zakłócony.

Pozwolić unieść się jakiemuś „Ja", lub jakiejś innej myśli,
oznacza uniesienie się fali.
Woda pozostaje wodą, zostaw wszystko zwyczajnym,
gdyż jest to twoja, własna JAŹŃ.

Tak, jak rzeka wlewa się do oceanu,
wlej się w to, czym jesteś: RADOŚĆ, SZCZĘŚCIE, BYT, KOSMOS.

Tutaj jest tylko UWAŻNOŚĆ,
tutaj jest tylko JAŹŃ.„Takoż rzecze Papaji.
Proza i poezja tańczącej pustki.”

Freitag, 17. Februar 2017

Jesteś przed myślami i stworzeniem,
nie ma więc żadnych słów na TO, co poza słowami jest.
SAMO NIE MUSI SIEBIE SAMEGO rozumieć,
WOLNOŚĆ jest przed wyobrażeniem wolności.

Jesteś tym, co pozostaje,
gdy wyobrażenia o „Ja”,
z umysłu i przeszłości znikną.
NICOŚĆ nie jest konceptem.

Ego, rozum i wszelkie stworzenie
wyłaniają się z JAŹNI jako JAŹŃ .
Również najstraszliwsze zwątpienie
i najbardziej rozdzielająca różnica
przychodzą z tego pięknego ŹRÓDŁA, jako TO, CO JEST.

W JAŹNI nie ma żadnych nakazów i zakazów.
Gdy jest nieszczęście, nie jesteś nieszczęśliwy,
ty jesteś tym NIEPORUSZONYM JESTESTWEM tego nieszczęścia.

Tak jak fale nie są oddzielone od OCEANU
promienie słońca nie są oddzielone od słońca,
nie jesteś oddzielony także od EGZYSTENCJI.
Jesteś MGNIENIEM OKA, w którym jest wszystko.

Takoż rzecze Papaji.

Proza i poezja tańczącej pustki.”

Montag, 24. Oktober 2016

Imię i forma zasłaniają RZECZYWISTOŚĆ: to jest ta NAUKA.
Nadanie imienia i formy stoi na drodze WOLNOŚCI,
gdyż wtedy to podstawowe, ŚWIADOMOŚĆ, nie jest widoczna.


Nazwiesz statuę konia, ukryje się wtedy granit,
widzisz pierścień, wtedy nie dostrzegasz złota.


Imię i forma nigdy nie mogą opuścić ŚWIADOMOŚCI,
tak samo jak pierścień nie może opuścić złota.


Dopóki fala się nie wzniesie, jest OCEANEM,
dopóki życzenie się nie pojawia, jest PUSTKĄ.
Zniszcz tęsknotę i uwięzienie,
zobacz siebie jako doświadczającego, a nie jako doświadczenie,
jako WIDZENIE, a nie jako widzącego.


Ty jesteś ŚWIADOMOŚCIĄ.
A nie kimś, kto jest świadomy.

Takoż rzecze Papaji.
Proza i poezja tańczącej pustki.”